HR – Řízení lidských zdrojů
SPT Stimul test je navržen tak, aby byl automatizován proces prověření kandidátů na zaměstnání, dále průběžně kontroluje kmenové zaměstnance tak, aby bylo snadné učinit objektivní rozhodnutí o schopnosti plnit cíle a plány zaměstnavatele.

Postup získávání informací o kandidátu na zaměstnání/kmenovém zaměstnanci je organizován jako online testování. Systém je založen na extrakci testu paměti lidských emocí, pocitů, motivů, na psychologické charakteristice jedince, stejně jako na událostech a faktech jeho života v minulosti, s možností dlouhodobé předpovědi trendů v jeho charakteristice.

Úroveň automatizace procesů získávání a analyzování informací pomocí SPT Stimul testu uvádí do praxe úsloví „hledat jehlu v kupce sena". Použití SPT Stimul testu v praxi eliminuje subjektivitu rozhodování při posuzování osobních vlastností kandidátů na zaměstnání a zaměstnanců a při hodnocení jejich chování v pracovním procesu.
Made on
Tilda