Marketing
Získávání informací pro marketingové rozhodování, nabídka různých doporučení a marketingových realizačních opatření, to vše může být výrazně zatíženo tím, že respondenti, kteří se získávání informací o marketingovém rozhodování zúčastnili, odpovídají tak, jak si myslí, že mají odpovídat.

Získat objektivní a pravdivé informace je tak jen možné při oslovení dostatečného množství respondentů. Výhoda nasazení SPT Stimul testu spočívá v tom, že získané informace věrně odráží skutečné reakce na posuzovaný marketingový produkt. SPT Stimul test je vhodný především pro analytickou - výzkumnou oblast marketingu.

Například pro tvorbu následujících studií:
Explorační studie, které zjišťují souvislosti mezi několika zkoumanými tématy. Příkladem tématu explorativní studie je zjišťování, jaké marketingové metody by bylo účelné využít pro řešení otázky dosažení konkurenčních výhody, a jakých nástrojů pro účelné řešení použít. Výhodou SPT Stimul testu je možnost využití menšího počtu respondentů a vysoká spolehlivost odpovědí.

Popisné studie, které slouží především k poznání a popisu skutečnosti. Příkladem takové studie může být například zjištění účinnosti reklamní kampaně, vhodnost reklamních sloganů atp. Výhodou SPT Stimul testu je opět možnost využití menšího počtu respondentů a vysoká spolehlivost získaných
odpovědí.

Příčinné studie, které se zaměřují na odhalení příčinných vztahů, tedy studie, které překračují úroveň popisné studie a zjišťují například co je příčinou nepoměru mezi velkým počtem návštěvníků obchodu a malým počtem nákupů. SPT Stimul test je schopen odhalit skutečné motivace zákazníků.
Made on
Tilda