Školství
Rozhodování žáků o jejich budoucím vzdělání nebo profesní dráze je nejvíce ovlivněno tím, jak vnímají sami sebe. Dále pak spoléhají na rady svých rodičů a na poradenství, které jim poskytuje škola prostřednictvím výchovných a profesních poradců. Do jisté míry se také nechají ovlivnit svými kamarády.

Protože lidem není dána schopnost nezkresleně poznat sama sebe, je tak tento jeden z
nejdůležitějších kroků svěřen subjektivnímu hodnocení jinou osobou.

SPT Stimul test je díky použité technologii objektivní a je schopen vytáhnout z mysli respondenta skutečné, ne jen domnělé preference. Při opakovaných testech lze pak sledovat zřetelný vývoj směřování preferencí, které se mění s tím, jak vstřebávají informace ze svého okolí. Poskytované poradenství pak může být cíleně zaměřené na informace z oborů, které jsou pro daného respondenta skutečně relevantní.

Stimul test pomáhá:

Žákům základních škol při výběru střední školy tak, aby zaměření školy odpovídalo jejich změřeným preferencím, aby šli na školu, která je bude bavit, a aby po absolvování střední školy získali dobře placené zaměstnání, nebo šli na vysokou školu, na které budou studovat zvolený obor hlouběji a detailněji. Napomáhá vybrat takovou školu, kterou zvládnou dokončit.

Žákům středních škol najít práci, která je bude bavit, nebo pokračovat ve studiu oboru, který je připraví na práci, která odpovídá jejich přirozenému naturelu.

Sledovat motivaci žáků středních škol, kteří již nechtějí pokračovat v dalším vzdělávání, zda se takto rozhodli zejména proto, že chtějí vydělávat peníze a chtějí se osamostatnit od rodičů, nebo zda se jim například nepodařilo nalézt obor, který by je ke studiu přirozeně vybízel.

Vyloučení lidského faktoru a ovlivňování, případně úplné odstranění cílené manipulace při výběru školy či profese, dává žákům možnost spokojeného života na mnoho let dopředu. Trápení se v oborech, které přijali jen proto, že nikdo nedokázal jejich skutečné preference zjistit, tak může být minulostí.
Made on
Tilda